Odvetrávaná fasáda je v súčasnosti najefektívnejším stavebným systémom, ktorý je k dispozícii pre opláštenie budov. Riešenie, ktoré dokonale zapadá do trvalo udržateľných architektonických trendov. Pred podrobným pohľadom na výhody odvetrávanej fasády je vhodné zdôrazniť, že odvetraný fasádny systém pozostáva z nosnej steny, izolačnej vrstvy a obkladového materiálu, ktorý je pripevnený k budove nosnou konštrukciou. Vďaka tejto štruktúre sa medzi nosnou stenou a obkladovým materiálom vytvorí nestagnujúca vzduchová komora, ktorá umožňuje efektívne vetranie. Úlohou nosnej steny je zaručiť stabilitu budovy. Vplyvom prítomnej nestagnujúcej aktívnej vzduchovej medzery dochádza v systéme k neustálemu vysúšaniu tepelnej izolácie a následne aj k vysúšaniu nosných častí obvodového muriva čo má pozitívny vplyv na statiku nosných stien.

Nosná stena musí byť dostatočne stabilná, aby udržala váhu obkladu a namáhanie, ktorému je vystavená.

Nosné steny môže byť postavená z tehál, prefabrikovaných dielov a iných materiálov. Najdôležitejšie je urobiť statický výpočet, ktorý zaručí, že nosná stena unesie hmotnosť obkladového materiálu na m2 a predovšetkým, že stena odvetrávanú fasádu unesie oproti vypočítanému zaťaženiu vetrom (t.j. vrátane bezpečnostných koeficientov). Podotýkam že v našej praxi sa ešte nestalo to, že by obvodová nosná stena nezvládla statické zaťaženie navrhovanej prevetrávanej fasády.

Vzduchová medzera má otvory v hornej a v spodnej časti steny, ktoré spolu s mikrovetraním umožňujú stálu cirkuláciu vzduchu. Horný otvor musí byť dostatočne systémovo chránený, aby sa zabránilo vniknutiu vody do systému.

Nakoniec, čo sa týka izolačnej vrstvy, tú v prípade prevetrávaného fasádneho systému výlučne tvorí minerálna vlna, ktorá má dostatočne nízky difúzny odpor , inými slovami “veľmi dobre dýcha”.

Vo svetle toho, čo bolo opísané, je celkom ľahké si predstaviť, že prevetrávaná fasáda má veľké množstvo výhod. Poďme sa teraz pozrieť na tie hlavné.

Odvetraná fasáda: výhody z hľadiska tepelnej a zvukovej izolácie

Prvá významná výhoda odvetrávaných fasád je pre užívateľov najzaujímavejšia a to úspora energie. S odvetrávanými fasádami je možné dosiahnuť úsporu až 40 % vďaka tepelnej izolácii, ktorú poskytuje a ktorá je neustále vysúšaná inteligentným odvodom vlhkosti zo vzduchovej komory. Dobrá tepelná izolácia a úspora energie úzko súvisia s tým, že vďaka týmto fasádam aktívnejšie chránime životné prostredie. V tomto môžeme tvrdiť že odvetrávané fasády prispievajú k záchrane/zachovaniu ozónovej vrstvy v dôsledku zníženia energie potrebnej na vykurovanie a chladenie.

Medzi ďalšie výhody odvetrávaných fasád patrí skutočnosť, že sú modernejšie, inovatívnejšie a majú nízke náklady na údržbu. Prevetrávaná fasáda nevyžaduje toľko kontrol ako bežná. Okrem toho má tiež záruku oveľa vyššej životnosti. Tu výhody odvetrávaných fasád nekončia. Tento konštrukčný systém má pozitívny vplyv na:

Vonkajší hluk: odvetrané fasády sú dôležitou bariérou proti hluku;

Údržba: nie sú nákladné na údržbu

Záručný pozáručný servis: rýchla oprava poškodených segmentov fasády doslova v priebehu pár minút

Zdravie: zlepšujú zdravotný stav budovy tým, že ochraňuje nosné obvodové plášte proti nadmernej vlhkosti a zamedzujú vzniku plesní v interiéroch

A napokon, ďalšou z mnohých výhod odvetranej fasády je aj to, že môžu obmedziť štrukturálne pohyby: vzduchová komora a vonkajšia izolácia umožňujú udržiavať stabilnejšiu teplotu v opláštení budovy. To pomáha predchádzať vzniku trhlín a otvorov v dôsledku rozťahovacích a sťahovacích pohybov stavieb. Napokon, výhody odvetrávaných fasád možno zhrnúť do jediného konštatovania: odvetraná fasáda je veľmi výhodným riešením z finančného aj energetického hľadiska.

Je to záväzok do budúcnosti, trvalej udržateľnosti, ktorý so sebou zároveň prináša výrazné zníženie účtov za vykurovanie a zvýšenie tepelnej pohody v domácnosti. Životnosť odvetrvanej fasády sa predĺži aj tým ak sa zvolí odolný materiál, ako je napr. porcelánová kamenina. Ekologická porcelánová kamenina: obloženie odvetranej fasády týmto materiálom je prínosné pre životné prostredie.

Prečo hovoríme o ekologickej porcelánovej kamenine a tvrdíme, že je dobrá pre životné prostredie? Pretože prírodná porcelánová kamenina je mimoriadne kompaktná keramika, to je dosiahnuté vďaka zmesi rôznych prírodných surovín – keramickej hliny, živcov, kaolínu a piesku – ktoré sú jemne mleté, až kým sa z nich nestane jemný granulovaný prášok, ktorý sa následne lisuje, aby sa zhutnil bez použitia lepidla, a ktorý sa potom vypaľuje pri extrémne vysokých teplotách medzi 1150 – 1250 °C , 25 až 40 minút.

Spoločnosť IMAR je presvedčená, že navrhnutý systém prevetrávaných fasád nemôže ignorovať ochranu životného prostredia, a preto ponúka obklady z prírodnej porcelánovej kameniny inšpirovanej zelenou filozofiou, s plným rešpektom k životnému prostrediu.

Radi by sme našim zákazníkom ponúkali produkty, ktoré sú atraktívne a zároveň čo najekologickejšie.

Prírodná porcelánová kamenina je ekologická z niekoľkých dôvodov:

Po prvé: vydrží oveľa dlhšie. Naše odvetrávané fasády z eko porcelánového kameniva môžu vydržať po celý život a pritom zostať nezmenené. Čím dlhšie produkt vydrží, tým je udržateľnejší, pretože ho netreba vymieňať. Nedržíme sa filozofie „plánovaného zastarávania“ – to jest stratégia zameraná na definovanie životného cyklu produktu s cieľom obmedziť jeho trvanie na stanovené obdobie. S prírodnou porcelánovou kameninou dosahujeme presný opak: je „navrhnutý“ tak, aby vydržal aby nás doslova prežil.

Po druhé, prírodná porcelánová kamenina je vysoko odolná: neovplyvňujú ju slnečné lúče ani kontakt s vodou, požiar alebo náhle zmeny teploty. Je to jeden z najodolnejších stavebných materiálov na svete. To prispieva k jeho predĺženému trvaniu a súvisiacim výhodám, ktoré sme práve načrtli vyššie.

Okrem toho je prírodná porcelánová kamenina netoxická, odolná voči ohňu znižuje riziko požiaru a v dôsledku toho aj emisie toxických látok. Skutočnosť, že ide o inertný materiál, zaisťuje, že neuvoľňuje žiadny druh atmosférickej kontaminácie.

Niečo o nás

Spoločnosť I.MAR sa zaoberá stavebnou výrobou, komplexnou obnovou bytových domov a rovnako aj montážou zariadení z oblasti zelených energií. Spoločnosť vznikla v roku 2010 a na trhu si vybudovala kvalitné miesto v popredí. V našej spoločnosti sa časom vypracoval kvalifikovaný tím odborníkov, ktorí sú vyškolení v rôznych sférach stavebníctva. Svojou činnosťou pokrýva firma celé územie Slovenskej republiky. Spoločnosť disponuje vlastnými skladmi o rozlohe 2500 metrov štvorcových, lešenie o ploche 10 000 metrov štvorcových, a technickým vybavením, čím dokáže realizovať stavebné zákazky veľkého rozsahu. Hlavné portfólio spoločnosti tvorí obnova bytových domov o čom svedčí už viac ako 100 referenčných objektov. Od roku 2018 sa spoločnosť I.MAR stáva distribútorom prevetrávaných fasád MARMORC, ktorý je založený na škandinávskej patentovanej technológii. Poskytuje výborné tepelno-izolačné vlastnosti. Vďaka našej spoločnosti získate, montáž za každého počasia, luxusný vzhľad domu, vysoko účinné zateplenie, komfortné a zdravé bývanie a až 100 ročnú životnosť zatepľovacieho systému.