Vieme, že komplexná obnova bytového domu nie je jednoduchá cesta. Je však často najlepšia a v konečnom dôsledku aj najlacnejšia. Skôr či neskôr sa stane nevyhnutnosťou. Na väčšine starších bytových domov sa hlási o slovo zanedbaná údržba, nedostatočná tepelnoizolačná schopnosť aj zastarané technológie. Jednotlivé konštrukcie a zariadenia sú často za hranicou životnosti. Odkladanie obnovy znamená znášať čoraz vyššie náklady pri prevádzkovaní budovy a čakať na stále drahšie stavebné materiály a práce.

Zatepľovanie

Všeobecne platí, že najlacnejšia energia je tá, ktorá nebola vyrobená.

Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje 60-90 % energie na teplo a teplú vodu. Potenciál úspor je teda obrovský. Optimálny návrh tepelnej izolácie zníži úniky tepla cez obvodové steny a zároveň utesní budovu pred prenikaním chladného vzduchu do interiéru. Tým sa výrazne zníži spotreba energie na vykurovanie.

Zo štatistík a výsledkov meraní je isté, že v bytových domoch dochádza k 30 až 40 %-ným únikom tepla obvodovým stenami. Straty tepla nie je možné úplne vylúčiť, dajú sa však výrazne znížiť, a to jedine zateplením obvodových stien.

Zateplenie budovy prinesie úspornejšie kúrenie, predĺženie životnosti stavby a oveľa zdravšie bývanie.

Tepelné straty budov ovplyvňujú aj ďalšie faktory:

 • veľkosť presklenných plôch budovy
 • vonkajšia teplota, rýchlosť a smer prúdenia vetrov
 • spôsob vetrania
 • tvar, výška a dispozičné riešenie objektu
 • orientácia objektu na svetové strany
 • tienenie budov

Dodatočným zateplením môžeme získať:

 • zvýšenie teploty stien a tým zvýšenie tepelnej pohody
 • úspory nákladov na vykurovanie až do výšky 30 – 40%
 • odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodových stien
 • odstránenie plesní v chladných rohoch stien
 • odstránenie zatekania v stykoch obvodových panelov, pri oknách
 • ochrana výstuže pred koróziou v stykoch pri betónových paneloch
 • zvýšenie tepelnej stability budov voči výkyvom vonkajšej teploty
 • lepšie využitie tepelno-akumulačných vlastností obvodových stien
 • zlepšenie podmienok na bývanie – v zime teplo a v lete chladno
 • nové architektonické stvárnenie budovy

Okná

Nebojte sa výmeny okien

Okná sú najslabším miestom konštrukcie budovy, čo sa týka tepelných strát. Až 43% tepelných strát prechádza cez staré drevené okná, preto je nutná ich výmena.

K výmene okien treba pristúpiť pred zateplením, pri opačnom postupe vznikajú kilometre potenciálnych havarijných opráv, pričom ich riešenie vyžaduje opäť prácu a tým zbytočné vynakladanie ďalších finančných prostriedkov (lešenie, prípadne lávku, narušenie už hotového detailu ostenia, obnova časti zateplenia).

Aj neodborná montáž a vytvorenie tepelných mostov pri výmene okien môže znehodnotiť výsledný efekt, hoci by boli použité najkvalitnejšie okná. Preto má naša spoločnosť I.MAR  vlastných certifikovaných montážnikov, ktorí sa riadia predpísanými normami montáže plastových okien. Samozrejmosťou je používanie certifikovaných vysokokvalitných materiálov a spojív pri montážach okien.

 

Slovaktual PASIV – HL

Novinka v produktovej rade Slovaktual – okno s hranatými líniami s novým trojsklom a stavebnou hĺbkou 85 mm vyhovujúce pre pasívne domy. Profilový systém umožňuje zasklenie až do hrúbky 61 mm. Vďaka špičkovým tepelnoizolačným vlastnostiam ušetrí až 40% v tepelnej izolácii (pozri dokument .pdf) oproti 5-komorovým plastovým oknám.

Vďaka revolučnej technológii Slovaktual používa v krídlach nových plastových okien sklo pevne zlepené s krídlom.  Plastové okná Slovaktual sú tak ľahšie, bezpečnejšie, nedochádza k odťahovaniu profilu od skla. Zvyšuje sa odolnosť okna proti vlámaniu vďaka pevnému spojeniu skla po celom obvode (tabuľa skla sa nedá z krídla vytlačiť von, ani v prípade vypáčenia zasklievacej lišty). Automatizácia výroby zaručuje vyššiu kvalitu spracovania a pri rozbití skla je možná jeho výmena bez poškodenia tesnenia.

Slovaktual ako jeden z mála výrobcov ponúka plastové okná  certifikované pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Slovaktual PASIV – HL = špičková tepelná izolácia – so špeciálnym izolačným trojsklom súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw = 0,7 W/m2K

 • izoloačné trojsklo hrúbky 4-18-4-18-4 mm s UG = 0,5 W/m2K
 • stredové tesnenie výrazne zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti okna, chráni kovanie pred vplyvmi počasia a zabezpečuje vysokú vodotesnosť
 • podkladový 5-komorový profil s tesnením na ukotvenie vonkajšieho a vnútorného parapetu (kritické miesto pre vznik tepelných mostov pri menejkomorových profiloch)
 • doplňujúce profily pre spájanie okenných rámov v rôznych uhloch a podperné profily s oceľovými výstužami pre statické zaťaženie umožňujú realizovať ľubovoľné architektonické predstavy
 • možná úprava s ALU clipom – profilový systém umožňuje ochranu z exteriéru pevným a odolným hliníkovým krytom s povrchovou úpravou podľa želania – eloxovaný hliník, úprava laminom, striekanie podľa RAL
 • izoloačné trojsklo hrúbky 4-18-4-18-4 mm s UG = 0,5 W/m2K
 • stredové tesnenie výrazne zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti okna, chráni kovanie pred vplyvmi počasia a zabezpečuje vysokú vodotesnosť
 • podkladový 5-komorový profil s tesnením na ukotvenie vonkajšieho a vnútorného parapetu (kritické miesto pre vznik tepelných mostov pri menejkomorových profiloch)
 • doplňujúce profily pre spájanie okenných rámov v rôznych uhloch a podperné profily s oceľovými výstužami pre statické zaťaženie umožňujú realizovať ľubovoľné architektonické predstavy
 • možná úprava s ALU clipom – profilový systém umožňuje ochranu z exteriéru pevným a odolným hliníkovým krytom s povrchovou úpravou podľa želania – eloxovaný hliník, úprava laminom, striekanie podľa RAL

Hliníkové dvere

Dnes sa na domové vchodové dvere kladú vysoké nároky na bezpečnosť, dlhú životnosť, vzhľad a zároveň cenovú prístupnosť. Vchodové dvere s vysoko odolnou hliníkovou konštrukciou (s prerušenými tepelnými mostmi) spĺňajú tieto požiadavky spolu s nenáročnou údržbou. Základ konštrukcie produktov Slovaktual tvoria spoľahlivé hliníkové profily nemeckého výrobcu Heroal (020, 065, 110E) so značkovými pántmi Dr.Hahn.

Dvere si môžete vybrať s plastovými tvarovanými výplňami od výrobcov GAVA, PERITO alebo KN, presklené, s ozdobnými sklami alebo s vitrážami. Novinkou sú hliníkové sendvičové panelové výplne s povrchovou úpravou eloxovaného alebo farbeného hliníka. K tomu samozrejme kovania a doplnky podľa vlastného výberu. Vyberte si z množstva plastových alebo hliníkových výplní!

Sanácia balkónov a lodžií

Sanácia balkónov a lodžií predstavuje dôležitú súčasť obnovy bytového domu a stáva sa doslova nutnosťou.

Poruchy balkónov a lodžií sú najčastejšie dôsledkom nedostatočnej tepelnej ochrany konštrukcií. Vznikajú tepelné mosty, ktoré spôsobujú kondenzáciu vodných pár vo vnútri železobetónovej konštrukcie a následnú koróziu oceľovej výstuže. To má za následok vypadávanie a odlupovanie častí betónu či vznik trhlín v železobetónovej doske. Do vytvorených trhlín postupne preniká voda, ktorá časom môže začať zatekať do ostatných konštrukcií, neskôr až do bytu. Výsledkom tohto negatívneho procesu je narušenie statiky balkóna a jeho havarijný stav.

 

Dôležitým prvým krokom pred samotnou sanáciou je analýza reálneho stavu poškodenej konštrukcie balkóna resp. lodžie. Je potrebné odstrániť príčiny vzniku porúch, nielen ich dôsledky. Na to sa však v praxi neraz zabúda, v snahe ušetriť náklady, alebo sa opravy realizujú nedostatočne, tzv. nesystémovými riešeniami. Treba si uvedomiť, že kozmetické úpravy povrchov novými nátermi či omietkami, novými dlažbami, mnohokrát uloženými na starej pôvodnej dlažbe, nemajú spravidla dlhú životnosť. Náklady na opätovnú opravu sú často omnoho vyššie ako objem ušetrených financií.

Na základe našich dlhoročných skúseností z praxe možno tvrdiť, že sanácia balkónov je rovnako nevyhnutná ako napríklad zateplenie objektu.

Komplexná sanácia balkónov a lodžií by mala zahŕňať:

 • výmenu, prípadne opravu konštrukcií zábradlia, pričom sa treba vyvarovať množstvu nevhodných detailov (najmä v mieste kotvenia), aplikovať zodpovedajúcu protikoróznu ochranu a podobne. Výsledný vzhľad zábradlia vychádza z jeho technického riešenia (použitia materiálu, kotvenia do nosnej konštrukcie, priestorového zasadenia do obvodových konštrukcií objektu, rozmerov nosnej konštrukcie daných technickým riešením opravy a samotným rozmerom zábradlia), geometrie a materiálového konštrukčného variantu výplní. Práve výplne zábradlia sa zásadne podieľajú na celkovom vzhľade. Materiálových, geometrických aj konštrukčných variantov výplní je veľké množstvo. Pri navrhovaní treba zvážiť nielen materiálový variant výplne, prípadne kombináciu, ale aj geometrické riešenie zasadenia výplne do nosnej konštrukcie, z ktorej vyplývajú konštrukčné varianty kotvenia výplne.
 • odstránenie pôvodných súvrství a to dlažby, potery, hydroizolácie, klampiarske prvky
 • ošetrenie obnaženej balkónovej, lodžiovej dosky reprofilačnými maltami v miestach oddelenia nesúdržných betónových častí. Ošetrenie železnej výstuže na betónových doskách antikoróznymi nátermi na báze cementovosyntetických živíc, prípadne výmena silne zoxidovanej železnej výstuže za novú.
 • zateplenie nášlapnej plochy balkónovej, lodžiovej dosky spádovými XPS klinmi. Pri tomto postupe nie je nutné vyhotovovať spádový poter na ošetrenú dosku. Týmto technologickým postupom nedochádza k statickému zaťaženiu železobetónových dosiek a tým sa vytvára predpoklad vyššej životnosti prevedeného diela sanácie
 • zhotovenie novej hydroizolačnej vrstvy s hydroizolačnými páskami v mieste detailu stykov dosák s obvodovým panelom
 • nové klampiarske prvky, okapové balkónové lišty, teda oplechovanie ukončení železobetónových dosiek
 • zhotovenie finálnej ochrannej vrstvy protišmykovými dlažbami prípadne atraktívnym estetickým riešením a to kobercami z prírodného kameňa
 • zateplenie podhľadov a čiel železobetónových dosiek

Strecha

Plochá strecha je veľmi dôležitou stavebnou konštrukciou nad posledným podlažím objektu. Hlavnou funkciou strechy je zabrániť prenikaniu vody do vnútorného prostredia. Okrem nepriepustnosti musí táto konštrukcia spĺňať aj ďalšie kritériá – tepelne technické, tepelno-vlhkostné, akustické, protipožiarne, statické, estetické. Spoločnosť I.MAR Vám pri obnove plochého strešného plášťa ponúka tie najkvalitnejšie hydroizolačné materiály na báze PVC od švajčiarskej spoločnosti SIKA. Aj váš bytový dom tak môže mať spoľahlivú strechu.

Hydroizolačný systém SIKAPLAN G Je to strešný pás vyrobený s vysokokvalitného UV odolného PVC

 • Inštaluje sa mechanickým kotvením a teplovzdušným zváraním čo je najviac nákladovo efektívny systém
 • SikaTrocal fólia je úplne odolná voči asfaltu a možno ju aplikovať priamo na starú asfaltovú hydroizoláciu
 • Mechanické kotvenie a teplovzdušné zváranie umožňuje aplikáciu systému vo veľmi krátkom čase
 • Sikaplan fólie majú membrány, polyesterové výstuže, ktoré umožňujú vysokú odolnosť proti zaťaženiu vetrom
 • Inštalácia nie je takmer závislá na počasí
 • Odolnosť voči UV žiareniu sa zabezpečuje tým, že do vrchnej vrstvy sa zabuduje kovový prvok Titan, ktorý nezaťažuje životné prostredie a nie je zdraviu škodlivý napr. pri zváraní.
 • Iný výrobcovia zabudovávajú Pb CD čo je zdraviu škodlivé.
 • Životnosť fólií presahuje viac ako 30 rokov

Servis plochých striech

Pri odhaľovaní netesností a poškodení hydroizolácie vykonávame tri druhy diagnostikovania problému zatekania plochých striech.

Skúška ihlou

Pri spojoch fóliových hydroizolácií sa používa skúška ihlou. Táto skúška spočíva v ťahaní kovového hrotu po spoji. Skúškou možno overiť spojitosť a mechanickú pevnosť spoja.

Skúška iskrou

Táto skúška sa používa pri fóliových hydroizoláciách a spočíva v ťahaní elektródy póroskopu, t. j. detektora porúch hydroizalačných fólií s napätím medzi 30 kV až 40 kV a rýchlosťou asi 10 m/min nad fóliou. Na mieste poruchy spravidla preskakujú medzi elektródou a podkladom iskry, ktoré sa zistia opticky a akusticky. Úspešnosť skúšky závisí od vodivosti podkladu, na ktorý je napojená elektróda. Túto skúšku nemožno uplatniť, ak je vrstva pod hydroizoláciou suchá.

 

 

Skúška Termografiou s využitím termovíznych kamier

 

Termovízne kamery spoľahlivo odhaľujú poškodené miesta na konštrukcii budov!

Infračervená termografia sa môže použiť ako nedeštrukčná metóda na detekciu zatekania plochých striech. S využitím infračervenej termografickej kamery (termovíznej kamery) môže náš kvalifikovaný technik skenovať strechu a monitorovať rozdiely v teplotách medzi suchými a mokrými izoláciami a prienikmi vody. Toto identifikuje zatekanie a oblasti, ktoré vyžadujú ďalšie pozorovanie a kontrolu.

Infračervená inšpekcia striech využíva skutočnosť, že rozličné materiály strechy majú rozličné tepelné vodivosti. Počas slnečného dňa slnko prehrieva štruktúry strechy. Po západe slnka začne strecha chladnúť. Ak je na streche prienik v izolačnej membráne, potom do štruktúry tepelnej izolácie preniká vlhkosť a táto sa stáva vlhkou. Mokrá izolácia má väčšiu tepelnú kapacitu ako zvyšok „suchej“ strechy. V dôsledku toho bude mokrá časť strechy vyžarovať dlhšiu dobu naakumulovanú tepelnú energiu a inšpektor ľahko zaznamená termogramy poškodených oblastí. Rozdiel teplôt medzi poškodenými a „suchými“ štruktúrami strechy sú malé (typicky 2 – 4 °C). Aby bolo možné korektne vyhodnotiť meranie, je žiaduce, aby meranie vykonával náš skúsený termografický diagnostik.

Výsledkom merania s našimi termovíznymi kamerami je detailná správa vypracovaná pomocou programu Smart View,  kde technik uvedie odporúčania na odstránenie porúch. Pravidelné monitorovanie stavu plochých striech pomocou termovíznych kamier predstavuje reálne šetrenie nákladov vďaka efektívnej detekcii skrytých priesakov.

Zaujali sme vás? Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás