Ohrev TÚV prostredníctvom nevyužitého zostatkového tepla z výroby

Vo výrobnom objekte v Kremnici sú nainštalované dva TD solárne systémy, spolu 12 panelov, ktoré zabezpečujú dodávku teplej vody pre závodnú kuchyňu a sprchy. Panely jednotky zabezpečujúcej dodávku teplej vody pre sprchy sú umiestnené v interiéry výrobnej haly, kde sa využíva zostatkové teplo z výroby, čím je zabezpečená jej celoročná prevádzka bez použitia záložného zdroja. Panely jednotky zabezpečujúcej dodávku teplej vody pre závodnú kuchyňu sú štandardne umiestené v exteriéry a ako záložný zdroj slúži elektrická špirála.

Project Description