I.MAR spol. s r. o. – partner profesionálov

I.MAR spol. sr . o.,  distribútor fasádneho systému SCANROC, je partnerom pre architektov, dizajnérov, projektantov, predajcov a stavebné firmy. Rozsiahle možnosti individualizácie produkcie a jej vysoká kvalita a technická úroveň, sú základnými kameňmi úspešnej spolupráce s profesionálmi v stavebníctve v mnohých krajinách Európy.

Pre architektov, projektantov  dizajnérov

Rozsiahle vzorky materiálov, kvalitné povrchy a zaujímavé a prepracované technické riešenia formujú naše vzťahy s rodinou architektov a projektantov. Vážime si ich kreativitu, nápaditosť a túžbu po kvalitných stavbách a veríme, že prevetrávané fasády sú našim príspevkom ku zvyšovaniu kvality a úžitku architektúry.

Pre stavebné firmy

Stavebné firmy sú našimi kľúčovými partnermi. Intenzívny vývoj bol venovaný práve tomu, aby bol fasádny systém SCANROC jednoduchým a ľahko realizovateľným produktom, ktorý prácu nepridáva ale uľahčuje. Zároveň je postavený kompletne na suchej montáži, čo znamená že nízke teploty ani rozmary počasia nie sú prekážkou pre ich využitie na stavbe.

Rodinné domy

Bytové a panelové domy

Pre profesionálov

Zaujali sme vás? Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás