Súkromný dom Ratkovské Bystré

Dvojpanelový TD systém s 300 l zásobníkom vody je nainštalovaný v zrekonštruovanom rodinnom dome, kde zabezpečuje dodávku teplej vody. Výkonnejší dvojpanelový TD systém a 300 l zásobník bol navrhnutý z dôvodu občasného prenajímania jeho samostatnej časti turistom, kedy bolo potrebné zabezpečiť nie len väčšie množstvo teplej vody, ale aj skrátenia času potrebného k jej ohriatiu.

Project Description